Lokal produktion, åtevunnet material  &  hållbara relationer

Lokal produktion, återvunnet material  &  hållbara relationer

Lokal svensk produktion byggd på våra kärnvärden Pålitlighet, Engagemang och Hållbarhet präglar vår verksamhet. Närproduktion och hållbarhet är viktiga hörnstenar för hur vi använder oss av jordens resurser. Ett nära och direkt samarbete med våra kunder i kombination med gediget lokalt hantverkskunnande känns självklart för oss.

Vi arbetar mot FN.s globala mål mot hållbar utveckling enligt Agenda 2030. För oss är alla målen viktiga men vi har valt att koncentrera oss på några få. Vi måste ta ansvar och göra medvetna val när vi köper och använder produkter. Genom vårt jobb att ständigt efterfråga återvunnet material och miljöcertifierade produkter kan vi tillsammans med vår kund skapa en mer hållbar och miljövänlig framtid. Att vi även kan renovera och ta hand om det som redan finns är ytterligare ett steg mot en hållbar utveckling.

Att vårda och utveckla våra kundrelationer i kombination med ett gediget hantverkskunnande är centralt i vårt sätt att arbeta. Vi är kunniga inom flera områden inom textil produktion  och gillar utmaningen i att utvecklas tillsammans.

För oss är det centralt att vårda och utveckla våra kundrelationer. Vi strävar efter att skapa ett nära samarbete med dig som kund, där vi lyssnar på ditt behov och önskemål.
Vår styrka ligger i vårt gedigna hantverkskunnande och välkomnar utmaningar och ser dem som möjligheter att utvecklas tillsammans.

Vi finns här för dig!